Säätiön hallinto

toiminnanjohtaja Kaarina Huhtaniska

 toimintaajatus.jpg

hallituksen puheenjohtaja Jarkko Kallio
hallituksen varapuheenjohtaja  Kari Kämäräinen 

Ilvola-Säätiön Hallitus 2018

Iisalmen Kaupungin edustajat;          Riitta Korpihalla ja Ensio Tikkanen 

Iisalmen seudun hengitysyhdistys ry; Osmo Komulainen

Sotainvalidien Veljesliiton Iisalmen sotainvalidit ry;
Jarkko Kallio

Asiantuntijajäsen Kari Kämäräinen

Hallituksen syyskokous valitsee jäsenet vuodeksi kerrallaan jäsenyhteisöjen esitysten perusteella.
Kokouksissa esittelijänä toimii toiminnnanjohtaja Kaarina Huhtaniska ja sihteerinä Marjut Pääkkönen.
Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.