Vanhusten päivätoiminta

Ilvolanpirtin Vanhuspalvelu Oy jatkaa, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Vanhusten kuntouttavan päivätoiminnan 1.7.2017 alkaneen kauden, sopimustoimittajana. Tämä tarkoittaa, että päivätoiminta järjestetään edelleenkin Ilvolanpirtillä.

Palvelu myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseen. Päivätoiminta tuotetaan moniammatillisena yhteistyönä. Palvelu voidaan myöntää myös tukemaan omaishoitajan jaksamista. Päivätoiminnan järjestäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin. Palvelu voidaan järjestää osa­ tai kokopäiväisenä ryhmätoimintana viikoittain tai henkilökohtaisella harkinnalla erityiseen elämäntilanteeseen perustuen. SOTE hankkii päivätoimintaa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Asiakkaalle tehdään viranhaltijapäätös palvelun käynnistymisestä. Jakson pituus määritellään päivätoimintapäätöksen yhteydessä. Omaishoidettavien osalta palvelun piiriin pääseminen arvioidaan osana omaishoitoa tukevaa palvelukokonaisuutta. Päivätoiminta päivä voi olla hoitajalle osa lakisääteistä vapaata.

Päivätoiminnan palvelutarpeenarvioinnit OHJURISTA p. 040-712 1190

Päivätoimintaan voi hakeutua myös, jos maksaa itse toimintapäivänsä.  Silloin päivätoimintapäivää voi kysyä suoraan Ilvolanpirtiltä p. 040-4894979.