ILVOLA-SÄÄTIÖN TOIMINTA-AJATUKSENA ON

 

tuottaa Iisalmessa, voittoa tavoittelematta, asumis-, kotihoito-, tuki-, kuntoutus- ja virkistyspalveluita, edistämään, tukemaan ja parantamaan vammaisten, eläkeläisten ja vanhusten psyykkistä hyvinvointia sekä toimintakykyä. Palvelutuotannossa lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja heidän toiveidensa kuuleminen ja arvostaminen.

MISSIOMME on

Onnellinen, Turvattu ja Kunnioitettu vanhuus.

Arvot

Säätiön ja Ilvolanpirtin Vanhuspalvelut Oy:n toimintaa ohjaavat hallituksen ja henkilökunnan yhteistyössä Säätiölle määrittelemät. Arvot päivitetään vuosittain marras-joulukuussa.

Vaikka palvelutoiminta on osittain muuttunut arvot säilyvät!

 1. Asiakaslähtöisyys
 2. Henkilöstön vastuullisuus - vastuuntuntoisuus
 3. Palvelujen laatu
 4. Kehityskykyisyys
      - joustava palvelurakenne
      - henkilöstön joustavuus ja valmius uusiin haasteisiin. 
toimintaajatus.jpg
Arvot Määritelmä Miten toteutuu
Asiakaslähtöisyys/
palveluhenkisyys
 • yksilöllisyys/  itsemäärämisoikeus
 • arvostus
 • luottamuksellisuus
 • palveluiden sopivuus
 • tasapuolisuus/tasa-arvoisuus
 • asiakkaiden palvelusuunnitelmat vähintään 3 kk  välein ja  aina tarvittaessa
 • asiakkaat päättävät itse käyttämistään  palveluista
 • asiakkaiden mielipiteitä kuunnellaan
 • Henkilöstön vastuullisuus-
  vastuuntuntoisuus
 • suhteessa asiakkaisiin
 • suhteessa sidosryhmiin
 • suhteessa työtovereihin
 • yhteistyöhenkisyys
 • ammatillisuus
 • turvallisuus
 • toimitaan ohjeiden ja säännösten mukaisesti
 • toisen ihmisen kunnioittaminen
 • läsnäolo vuorovaikutus-tilanteissa
 • välitön, asiallinen ja suora palaute
 • tietoisuus omista velvollisuuksista, oikeuksista ja vastuista
 • Palveluiden laatu
 • luottamuksellisuus
 • palvelut tasalaatuisia =    todellinen laatu
 • tuloksellisuus
 • vaikuttavuus
 • tehokkuus ja täsmällisyys  
 • ammatillisuus
 • kannustavuus eri keinoin
 •  

 • toiminnan mittauksia tunnusluvuilla  mm. palautteet, toimintapäivät
 • toimintaa toteutetaan talousarvion puitteissa
 • työntekijöiden vastuullinen  ote työhön
 • toisen työn kunnioittaminen
 • tyhy -toiminta
 •  

  Kehityskykyisyys
 • joustava palvelu ja palvelurakenne
 • henkilöstön valmius muutoksiin
 • valmius uusiin ajan vaatimiin haasteisiin
 • työntekijöillä hyvä ammattitaito ( monipuolisen koulutussuunnitelman toteuttaminen )
 • avoin mieli uusille hankkeille
 • asiakkaiden, asukkaiden ja työntekijöiden ehdotuksia kuunnellaan

 • Miten arvot näkyvät johtamisessa ja toiminnassa
  • asiakas– ja henkilökuntatyytyväisyysmittauksissa tavoitteena on kysymyksen asettelulla mitata myös arvojen toteutumista
  • Säätiön johto ja henkilökunta on sitoutunut arvojen mukaiseen toimintaan pitäen niitä esillä jokapäiväisessä toiminnassa sekä kokouksissa
  • arvoista viestitään sekä henkilöstölle, sidosryhmille että asiakkaille

   Miten arvoista viestitään asiakkaille?

             
   - palvelujen tasainen laatu ja saatavuus
   - sopimuksista pidetään kiinni ja muutoksista tiedotetaan
   - asiakkaan arvostaminen ja kuuleminen
   - yksilöllisyys
   - asiakastyytyväisyyskysely tehdään joka vuosi.  Viimeksi
     tammikuussa 2018.