Toimintamuodot


 

Ilvola-Säätiön vapaaehtoistoiminta on toimintaa (yksinäisten) ikäihmisten tueksi ja iloksi.  

Vapaaehtoisena voit toimia:

Ystävänä yksinäiselle :           Toimit säännöllisesti saman ikäihmisen kanssa. Tapaamiset sovitaan

                                                             viikon-kahden välein. Toiminta on teistä kahdesta riippuen juttelua,

                                                             muistelua, lukemista, ulkoilua, tai mikä teille kahdelle  sopii ja on mieluisaa

 

Ulkoiluystävänä:                     Pääsääntöisesti ulkoilukaverina, jos ikäihminen ei jaksa tai uskalla    

                                                             toimintakykynsä heikettyä yksin ulos. Voi olla säännöllistä tai

                                                             satunnaisempaa.   

                                                          

Keikka-apuna:                         Saattajana esimerkiksi sairaalakäynnillä

 

Omaishoitajan tukena:          Päästät omaishoitajan asioille tai suot pienen  

                                                             vapaahetken olemalla hoidettavan seurana sen aikaa

 

Ryhmän ohjaajana:                Ohjaat ikäihmisten ryhmää. Ryhmissä voi olla

                                                             teemana  liikunta, pelit, muistelu tai ihan vain  

                                                             yhdessäolo ja keskustelu.

 

Esiintyjänä:                              K70-kuoro ja Iltatähdet harjoittelevat Ilvolanpirtillä

                                                             säännöllisesti ja esiintyvät noin  kerran kuukaudessa.

                                                             Voit myös esiintyä oman ohjelmasi kanssa; runojen,     

                                                             tanssin tai musiikin esittäjänä, laulattajana, luennoijana

                                                             erilaisista aiheista

 

 

Vapaaehtoistoimintaan pääset mukaan ottamalla yhteyttä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan. Keskustellen

löydämme sopivan tavan toimia vapaaehtoisena.

Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat:

Vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus, luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus, erilaisuuden

kunnioittaminen, toiminnasta saatu ilo, suvaitsevaisuus, sitoutuneisuus

 

Vapaaehtoisella on oikeus valita itselleen sopiva tehtävä ja kieltäytyä, jos kokee ettei pysty tai ennätä tarjottuun

tehtävään. Vapaaehtoisella on oikeus koulutukseen, yhteisiin tapaamisiin ja ohjaajan tukeen tehtävässään.

Vapaaehtoinen on tapaturmavakuutettu toimiessaan Ilvola-Säätiön vapaaehtoistehtävissä, kun hän on

allekirjoittanut vapaaehtoistoiminnansopimuksen.