ilvola-saatio-logo2

Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi

040- 761 6792
Kaarina Huhtaniska

Onnellinen, Turvattu ja Kunnioitettu vanhuus

Kuntouttava päivätoiminta

Ilvolanpirtin Vanhuspalvelut Oy järjestää kuntouttavaa päivätoimintaa  Ilvolanpirtillä arkisin, maanantaista perjantaihin syyskuun 2021 loppuun asti.    

Päivätoiminta on osana sosiaalihuollon palveluita yksi ennaltaehkäisevän työn muoto. Se on kohdennettu kotonaan asuvien ikäihmisten selviytymiseen ja jaksamiseen.

Päivätoiminnan tavoitteena on ollut jatkuvasti kehittää kuntouttavan päivätoiminnan sisältöä.

Painopisteitä ovat:

  • sosiaalisuuteen aktivoivat vertaisryhmätoiminta
  • ennaltaehkäistä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn heikkenemistä tai ainakin turvata jo olemassa oleva toimintakyky. Keskeisenä roolina on lisätä uudenlaisia liikuntamahdollisuuksia asiakkaan lihaskuntoa ja tasapainoaistia vahvistavina ja ylläpitävinä toimintoina
  • uuden teknologian kehittyessä ottaa se mukaan asiakkaiden aktivoinnissa
  • tukea omaishoitoa joko osa- tai koko päivätoiminnalla (kehitetään omaishoitajien tukemista yhteistyössä Ylä-Savon SOTE ky:n kanssa)

Päivätoiminnan henkilökunta

Ilvolanpirtin Vanhuspalvelut Oy:n henkilöstöstrategian lähtökohtana on, että organisaatiolla on päivätoiminnan asiakkaiden palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvittava määrä osaavaa henkilökuntaa.  Henkilökunta on koulutettu mm. käyttämään TunteVa  -toimintamallia.

Vanhusten kuntouttava päivätoiminta Ylä-Savon SOTE ky:n ostopalveluna jatkuu 30.9.2021 saakka

kyselyt  OHJURISTA p. 040-712 1190

Päivätoimintapäivä myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseen. Päivätoiminta tuotetaan moniammatillisena yhteistyönä. Palvelu voidaan myöntää myös tukemaan omaishoitajan jaksamista. Päivätoiminnan järjestäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin. Palvelu voidaan järjestää osa-tai kokopäiväisenä ryhmätoimintana viikoittain tai henkilökohtaisella harkinnalla erityiseen elämäntilanteeseen perustuen. SOTE hankkii päivätoimintaa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Asiakkaalle tehdään viranhaltijapäätös palvelun käynnistymisestä. Jakson pituus
määritellään päivätoimintapäätöksen yhteydessä. Omaishoidettavien osalta palvelun piiriin pääseminen arvioidaan osana omaishoitoa tukevaa palvelukokonaisuutta. Päivätoimintapäivä voi olla hoitajalle osa lakisääteistä vapaata.

Päivätoimintaan voi hakeutua myös itse maksavana

Silloin päivätoimintapäivää voi kysyä suoraan Ilvolanpirtiltä p. 040-4894979.

Kuvia toiminnastamme