ilvola-saatio-logo2

Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi

040- 761 6792
Marjut Pääkkönen

Onnellinen, Turvattu ja Kunnioitettu vanhuus

Kuntouttava päivätoiminta

Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää vanhusten kuntouttavaa  päivätoimintaa Ilvolanpirtillä arkisin.  

kyselyt  OHJURISTA p. 040 712 1190

Iisalmen päivätoiminta p. 0400 12 6650

Päivätoimintapäivä myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseen. Päivätoiminta tuotetaan moniammatillisena yhteistyönä. Palvelu voidaan myöntää myös tukemaan omaishoitajan jaksamista. Päivätoiminnan järjestäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin. Palvelu voidaan järjestää osa-tai kokopäiväisenä ryhmätoimintana viikoittain tai henkilökohtaisella harkinnalla erityiseen elämäntilanteeseen perustuen. 

Asiakkaalle tehdään viranhaltijapäätös palvelun käynnistymisestä. Jakson pituus
määritellään päivätoimintapäätöksen yhteydessä. Omaishoidettavien osalta palvelun piiriin pääseminen arvioidaan osana omaishoitoa tukevaa palvelukokonaisuutta. Päivätoimintapäivä voi olla hoitajalle osa lakisääteistä vapaata.

Kuvia toiminnasta Ilvolanpirtillä