ilvola-saatio-logo2

Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi

040- 761 6792
Kaarina Huhtaniska

Onnellinen, Turvattu ja Kunnioitettu vanhuus

Kuntouttava päivätoiminta

Ylä-Savon SOTE ky järjestää vanhusten kuntouttavaa  päivätoimintaa Ilvolanpirtillä arkisin, maanantaista torstaihin,  joulukuun  2021 loppuun asti.   

kyselyt  OHJURISTA p. 040-712 1190

Päivätoimintapäivä myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseen. Päivätoiminta tuotetaan moniammatillisena yhteistyönä. Palvelu voidaan myöntää myös tukemaan omaishoitajan jaksamista. Päivätoiminnan järjestäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin. Palvelu voidaan järjestää osa-tai kokopäiväisenä ryhmätoimintana viikoittain tai henkilökohtaisella harkinnalla erityiseen elämäntilanteeseen perustuen. 

Asiakkaalle tehdään viranhaltijapäätös palvelun käynnistymisestä. Jakson pituus
määritellään päivätoimintapäätöksen yhteydessä. Omaishoidettavien osalta palvelun piiriin pääseminen arvioidaan osana omaishoitoa tukevaa palvelukokonaisuutta. Päivätoimintapäivä voi olla hoitajalle osa lakisääteistä vapaata.

 

Kuvia toiminnasta Ilvolanpirtillä