ilvola-saatio-logo2

Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi

040- 761 6792
Kaarina Huhtaniska

Onnellinen, Turvattu ja Kunnioitettu vanhuus

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Veikkausvaroista Ilvola-Säätiölle toiminta-avustusta vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Tavoitteet:
1. Vapaaehtoisten koulutus, välitys ja tuki.
2. Uusien vapaaehtoistoimintamuotojen kehittäminen
3. Vapaaehtoistoiminnan TUVAn toiminnan organisointi ja vanhojen ryhmien tuki
4. Omaishoitajien tukeminen esim. vertaistukiryhmät ja tapahtumat
5. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vapaaehtoisia ulkoiluystäviä ikäihmisille kaivataan

Ilvolanpirtin vapaaehtoistoiminta kohdentuu ikäihmisten ystävätoimintaan ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen , järjestämällä mm. ryhmätoimintaa ja maksuttomia yleisötilaisuuksia.   Seuraamme koronatilannetta ja  rajoituksia. Palaamme lähemmäs normaalia toimintaamme tilannetta seuraten.

Tulee kuitenkin muistaa, että Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen,  THL:n mukaan ikäihmiset ja perussairaat ihmiset ovat koronaviruksen suurin riskiryhmä.   Lähikontakteissa on  edelleen hyvä noudattaa pidättyvää linjaa. Keväällä-21 korostuukin tarve saada uusia vapaaehtoisia ulkoiluystävätoimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä ohjaajaan.

Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisiä tapaamisia,  seuraava kokoontuminen ti 23.2.2021  klo 16. Mahdollisuus osallistua myös Teams-yhteyden kautta.  Lisätietoa kokoontumisista tai Teams-osallistumisesta p. 040 7616 214.

Kaikki entiset ja uudet ovat tervetulleita.
Tapaamisista ilmoitukset myös Iisalmen Sanomien sunnuntain muistiossa.

Ilvolanpirtin ohjatut liikuntaryhmät ja omatoimikuntosali tauolla toistaiseksi.

Seniori kuntosali keskiviikkoisin klo 9 – 9.45  
Seniori Liikunta keskiviikkoisin klo 10 -10.45  

Istumajooga tiistaisin klo 12-12.45   

Ikäihmisille ja eläkeläisille kuntosalivuorot omatoimiseen kuntoiluun KE ja PE klo 14-15  

Muu ryhmätoiminta (Osa ryhmistä tauolla)

Ikäihmisille tarkoitettuja Ystäväpiirejä ja muita ryhmiä kokoontuu mm. Ilvolanpirtillä, Kaivokadulla ja Lippuniemessä. Ryhmät toimivat omaehtoisesti ilman ohjaajaa tai vapaaehtoisen ohjaamana. Kysy vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta lisätietoja vapaista paikoista.

Ystävätoiminta

Yksinäiset ja keskusteluseuraa kaipaavat ikäihmiset voivat löytää ystävän vapaaehtoisesta, joka käy juttelemassa tai toimii ulkoilu- ja asiointikaverina. Vapaaehtoisia on rajallinen määrä, eikä ystävää löydy välttämättä heti. Sopivan vapaaehtoisen löydyttyä, ohjaaja osallistuu ensimmäiseen tapaamiseen, jossa sovitaan toiminnasta ja käytännöistä.

Vapaaehtoinen voi olla myös omaishoidettavan seurana, jolloin omaishoitaja saa pienen hengähdyshetken tai mahdollisuuden asioida rauhassa.

Joskus toisen ihmisen apua ja tukea tarvitaan satunnaisemmin, esimerkiksi saattajana sairaalakäynneillä tai erilaisissa tilaisuuksissa.

Esiintyminen Ilvolanpirtin tilaisuuksissa (Iltapäivätilaisuudet toistaiseksi tauolla kokoontumisrajoitusten vuoksi)

K70-kuoro ja ohjelmaryhmä Iltatähdet harjoittelevat Ilvolanpirtillä säännöllisesti ja esiintyvät noin kerran kuukaudessa.

Huomio,  Esiintymisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset,

erilaisissa iltapäivän yleisötilaisuuksissa on tilaus runojen, tanssin tai musiikin esittäjille, laulattajille,

myös luentoja erilaisista aiheista, oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan kaivataan.

Vapaaehtoistoimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita:

Vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus, luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus, erilaisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus, autettavan ehdoilla toimiminen, toiminnasta saatu yhteinen ilo, sitoutuneisuus.

Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäväkohtaisesti, tukea saa sekä ohjaajalta että toisilta vapaaehtoisilta kuukausitapaamisissa sekä koulutuksista.

Vapaaehtoinen on tapaturmavakuutettu toimiessaan Ilvola-Säätiön vapaaehtoistehtävissä, kun hän on allekirjoittanut vapaaehtoistoiminnan sopimuksen.

Lisää vapaaehtoistoiminnan yleisesti hyväksytyistä käytännöistä ja periaatteista, voi lukea mm. Kansalaisareenan Helsingin kaupungille kokoamasta oppaasta

Kansalaisareena Vapaaehtoisen opas

Ota yhteyttä, mikäli haluat toimia vapaaehtoisena tai etsit vapaaehtoisapua joko näiden sivujen yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Marjut Pääkkönen, p. 040 7616 214, jonka parhaiten tavoitat tiistaisin ja torstaisin klo 9 – 11 tai marjut.paakkonen@ilvola-saatio.fi

Ilvolanpirtin Vapaaehtoistoiminnan missio on ikäihmisten yksinäisyyden lievittyminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Olemme mukana myös Vireää Vapaaehtoistoimintaa- verkostossa, jonka tarkoituksena on edistää eri kohderyhmille suunnattua vapaaehtoistoimintaa alueellamme. Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Iisalmesta voi etsiä vapaaehtoistyo.fi sivustolta

YLEISÖTILAISUUDET


Palvelukeskus Ilvolanpirtin toiminta; 

Talon ulkopuolisille senioreille tarkoitetut,  ohjatut  liikuntaryhmät, ovat toistaiseksi edelleen tauolla 

Hyvää alkanutta vuotta 2021 ja pysytään terveinä!


Vanhusten kuntouttavassa päivätoiminnassa;

Huomioimme turvavälit!  

Huolehdimme käsihygieniasta!        Henkilökunta käyttää maskeja tai visiiriä!

Älä tule flunssaisena tai muutoin sairaana päivätoimintaan!


 Teemme mahdollisuuksien mukaan etätyötä ja siksi  

Palvelukeskus on,  päivä-toimintaa lukuunottamatta, avoinna lähinnä vain  Lounasravintolan aukiolo-aikoina 

arkipäivisin klo 10.30 -13.00.

Varmistat henkilökunnan läsnäolon toimistossa, mikäli sovit  tapaamisen etukäteen p. 040-761 6792 tai 040-761 6214.

Jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa,
soita p.040-761 6214/Marjut tai ota yhteyttä lomakkeella.