ilvola-saatio-logo2

Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi

040- 761 6792
Marjut Pääkkönen

Onnellinen, Turvattu ja Kunnioitettu vanhuus

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus ma 27.3. ja ke 29.3. klo 16-18.30 Palvelukeskus Ilvolanpirtin kerhohuoneella.

Koulutus antaa perusvalmiudet toimia vapaaehtoisena ikäihmisten parissa. Osallistuminen koulutukseen ei sido sinua vielä toimintaan.

Koulutus on maksuton.

Maanantaina mm. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot

Keskiviikkona mm. Vuorovaikutus ja liikkumisen apuvälineet

Ilmoittautumiset (23.3.mennessä) sekä lisätietoja Annelilta p. 040 7616 214.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Veikkausvaroista Ilvola-Säätiölle toiminta-avustusta vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Tavoitteet:
1. Vapaaehtoisten koulutus, välitys ja tuki.
2. Uusien vapaaehtoistoimintamuotojen kehittäminen
3. Vapaaehtoistoiminnan TUVAn toiminnan organisointi ja vanhojen ryhmien tuki
4. Omaishoitajien tukeminen esim. vertaistukiryhmät ja tapahtumat
5. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vapaaehtoisia ulkoiluystäviä ikäihmisille kaivataan

Ilvolanpirtin vapaaehtoistoiminta kohdentuu ikäihmisten ystävätoimintaan sekä osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen, järjestämällä mm. ryhmätoimintaa ja maksuttomia yleisötilaisuuksia. 

Lisää vapaaehtoisia esim. ystävätoimintaan haetaan koko ajan. Ota rohkeasti yhteyttä ohjaajaan.

Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisiä tapaamisia.

Vuoden 2023 ensimmäinen kuukausitapaaminen ti 24.1.2023 klo 16 kerhohuoneella. 

Seuraavat tapaamiset, alustava aikataulu to 23.2., to 23.3,  to 20.4. sekä to 25.5.

Omaishoitajille järjestetään vertaisryhmän tapaamisia noin kerran kuukaudessa.

Vuoden 2023 ensimmäinen tapaaminen ti 17.1.2023 klo 15 Tuvassa. Alustava aikataulu  muista tapaamisista ti 14.2., ti 14.3., ti 11.4. sekä ti 9.5.

Tervetuloa!

Ilvolanpirtin ohjatut liikuntaryhmät

Senioriliikunta perjantaisin 20.1. 2023 alkaen klo 9.30-10.15.   

Ikäihmisille ja eläkeläisille kuntosalivuoro omatoimiseen kuntoiluun  keskiviikkoisin on tauolla  

Vapake:n ryhmät maanantaisin 9.1.2023. alkaen

klo 12.00 Afasiaryhmä

klo 13.15 Reumaryhmä

Muu ryhmätoiminta  

Muita ikäihmisille tarkoitettuja ryhmiä, kuten Ystäväpiirejä kokoontuu mm. Ilvolanpirtillä, Sotilaskadulla, Kaivokadulla ja Lippuniemessä. Ryhmät toimivat omaehtoisesti ilman ohjaajaa tai vapaaehtoisen ohjaamana. Kysy vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta lisää ryhmistä.

Ystävätoiminta

Yksinäiset ja keskusteluseuraa kaipaavat ikäihmiset voivat löytää ystävän vapaaehtoisesta, joka käy juttelemassa tai toimii ulkoilu- ja asiointikaverina. Vapaaehtoisia on rajallinen määrä, eikä ystävää löydy välttämättä heti. Sopivan vapaaehtoisen löydyttyä, ohjaaja osallistuu ensimmäiseen tapaamiseen, jossa sovitaan toiminnasta ja käytännöistä.

Vapaaehtoinen voi olla myös omaishoidettavan seurana, jolloin omaishoitaja saa pienen hengähdyshetken tai mahdollisuuden asioida rauhassa.

Joskus toisen ihmisen apua ja tukea tarvitaan satunnaisemmin, esimerkiksi saattajana sairaalakäynneillä tai erilaisissa tilaisuuksissa.

Esiintyminen Ilvolanpirtin tilaisuuksissa

K70 laulajat (entinen K70-kuoro) kokoontumiset tiistaisin klo 15.30 ja yhteislaulutilaisuuksia n. kerran kuukaudessa.

Ohjelmaryhmä Iltatähdet kokoontumiset maanantaisin klo 12.

Huomio,  Esiintymisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset,

erilaisissa iltapäivän yleisötilaisuuksissa on tilaus runojen, tanssin tai musiikin esittäjille, laulattajille,

myös luentoja erilaisista aiheista, oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan kaivataan.

Vapaaehtoistoimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita:

Vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus, luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus, erilaisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus, autettavan ehdoilla toimiminen, toiminnasta saatu yhteinen ilo, sitoutuneisuus.

Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäväkohtaisesti, tukea saa sekä ohjaajalta että toisilta vapaaehtoisilta kuukausitapaamisissa sekä koulutuksista.

Vapaaehtoinen on tapaturmavakuutettu toimiessaan Ilvola-Säätiön vapaaehtoistehtävissä, kun hän on allekirjoittanut vapaaehtoistoiminnan sopimuksen.

Ota yhteyttä, mikäli haluat toimia vapaaehtoisena tai etsit vapaaehtoisapua joko näiden sivujen yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja, Anneli Tissari p. 040 7616 214.

Ilvolanpirtin Vapaaehtoistoiminnan missio on ikäihmisten yksinäisyyden lievittyminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Olemme mukana myös Vireää Vapaaehtoistoimintaa Virva- verkostossa, jonka tarkoituksena on edistää eri kohderyhmille suunnattua vapaaehtoistoimintaa alueellamme. Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Iisalmesta voi etsiä myös vapaaehtoistyo.fi sivustolta

YLEISÖTILAISUUDET

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoitoiminnasta vanhusten parissa Iisalmessa ota yhteyttä p.040-761 6214 tai alla olevalla ota yhteyttä lomakkeella. Vapaaehtoiseksi pääsee käymällä kurssin tai tulemalla yksilöperehdytykseen.