ilvola-saatio-logo2

Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi

040- 761 6792
Marjut Pääkkönen

Onnellinen, Turvattu ja Kunnioitettu vanhuus

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt  Ilvola-Säätiölle toiminta-avustusta vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Tavoitteet:
1. Vapaaehtoisten koulutus, välitys ja tuki.
2. Uusien vapaaehtoistoimintamuotojen kehittäminen
3. Vapaaehtoistoiminnan TUVAn toiminnan organisointi ja vanhojen ryhmien tuki
4. Omaishoitajien tukeminen esim. vertaistukiryhmät ja tapahtumat
5. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vapaaehtoisia ulkoiluystäviä ikäihmisille kaivataan

Ilvolanpirtin vapaaehtoistoiminta kohdentuu ikäihmisten ystävätoimintaan sekä osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen, järjestämällä mm. ryhmätoimintaa ja maksuttomia yleisötilaisuuksia. 

Lisää vapaaehtoisia esim. ystävätoimintaan haetaan koko ajan. Ota rohkeasti yhteyttä ohjaajaan.

Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisiä tapaamisia.

Syyskauden ensimmäinen kuukausitapaaminen to 29.8.2024 klo 16. 

Omaishoitajille järjestetään vertaisryhmän tapaamisia noin kerran kuukaudessa.

Syyskauden ensimmäinen tapaaminen ti 20.8.2024 klo 15 Tuvassa. 

Tervetuloa!

Ilvolanpirtin ohjatut liikuntaryhmä kesätauolla

Senioriliikunta perjantaisin  klo 9.30-10.15  14.6. 2024  saakka,

 syyskausi alkaa pe 9.8.

Ikäihmisille ja eläkeläisille kuntosalivuoro omatoimiseen kuntoiluun  keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 14-15. Kysy lisää p. 040 7616 792 tai p. 040 7616 214.   

Vapake:n ryhmät maanantaisin jatkuvat 26.8.24

klo 12.00 Afasiaryhmä

klo 13.15 Reumaryhmä

Muu ryhmätoiminta  

Muita ikäihmisille tarkoitettuja ryhmiä, kuten Ystäväpiirejä kokoontuu mm. Ilvolanpirtillä, Sotilaskadulla, Kaivokadulla ja Lippuniemessä. Ryhmät toimivat omaehtoisesti ilman ohjaajaa tai vapaaehtoisen ohjaamana. Kysy vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta lisää ryhmistä.

Ystävätoiminta

Yksinäiset ja keskusteluseuraa kaipaavat ikäihmiset voivat löytää ystävän vapaaehtoisesta, joka käy juttelemassa tai toimii ulkoilu- ja asiointikaverina. Vapaaehtoisia on rajallinen määrä, eikä ystävää löydy välttämättä heti. Sopivan vapaaehtoisen löydyttyä, ohjaaja osallistuu ensimmäiseen tapaamiseen, jossa sovitaan toiminnasta ja käytännöistä.

Vapaaehtoinen voi olla myös omaishoidettavan seurana, jolloin omaishoitaja saa pienen hengähdyshetken tai mahdollisuuden asioida rauhassa.

Joskus toisen ihmisen apua ja tukea tarvitaan satunnaisemmin, esimerkiksi saattajana sairaalakäynneillä tai erilaisissa tilaisuuksissa.

Esiintyminen Ilvolanpirtin tilaisuuksissa

Ilvolanpirtin laulajat  kesätauolla, syksyn aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

Huomio, 

Esiintymisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset,

  • erilaisissa iltapäivän yleisötilaisuuksissa on tilaus runojen, tanssin tai musiikin esittäjille, laulattajille,
  • myös luentoja erilaisista aiheista, oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan kaivataan.

Vapaaehtoistoimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita:

Vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus, luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus, erilaisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus, autettavan ehdoilla toimiminen, toiminnasta saatu yhteinen ilo, sitoutuneisuus.

Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäväkohtaisesti, tukea saa sekä ohjaajalta että toisilta vapaaehtoisilta kuukausitapaamisissa sekä koulutuksista.

Vapaaehtoinen on tapaturmavakuutettu toimiessaan Ilvola-Säätiön vapaaehtoistehtävissä, kun hän on allekirjoittanut vapaaehtoistoiminnan sopimuksen.

Ota yhteyttä, mikäli haluat toimia vapaaehtoisena tai etsit vapaaehtoisapua joko näiden sivujen yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja, Anneli Tissari p. 040 7616 214.

Ilvolanpirtin Vapaaehtoistoiminnan missio on ikäihmisten yksinäisyyden lievittyminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Olemme mukana myös Vireää Vapaaehtoistoimintaa Virva- verkostossa, jonka tarkoituksena on edistää eri kohderyhmille suunnattua vapaaehtoistoimintaa alueellamme. Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Iisalmesta voi etsiä myös vapaaehtoistyo.fi sivustolta

YLEISÖTILAISUUDET

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoitoiminnasta vanhusten parissa Iisalmessa ota yhteyttä p.040-761 6214 tai alla olevalla ota yhteyttä lomakkeella. Vapaaehtoiseksi pääsee käymällä kurssin tai tulemalla yksilöperehdytykseen.