VAPAAEHTOISTOIMINTA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Veikkausvaroista Ilvola-Säätiölle toiminta-avustusta vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Tavoitteet:
1. Vapaaehtoisten koulutus, välitys ja tuki.
2. Uusien vapaaehtoistoimintamuotojen kehittäminen
3. Vapaaehtoistoiminnan TUVAn toiminnan organisointi ja vanhojen ryhmien tuki
4. Omaishoitajien tukeminen esim. vertaistukiryhmät ja tapahtumat
5. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ajankohtaista vapaaehtoistoiminnassa

Ilvolanpirtin vapaaehtoistoiminta kohdentuu ikäihmisten ystävätoimintaan ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen , järjestämällä mm. ryhmätoimintaa ja maksuttomia yleisötilaisuuksia.   Koronatilanne vaikuttaa nyt rauhoittuneen ja rajoitukset tältäosin poistuneet.  Pikkuhiljaa palaamme lähemmäs normaalia toimintaamme.

Tulee kuitenkin muistaa, että Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen,  THL:n mukaan ikäihmiset ja perussairaat ihmiset ovat koronaviruksen suurin riskiryhmä.   Lähikontakteissa on  edelleen hyvä noudattaa pidättyvää linjaa.

Ilvolanpirtin ohjatut liikuntaryhmät jatkuvat lokakuussa

Seniori kuntosali keskiviikkoisin klo 9 – 9.45  
Seniori Liikunta keskiviikkoisin klo 10 -10.45  

Istumajooga tiistaisin klo 12-12.45   

Ikäihmisille ja eläkeläisille kuntosalivuorot omatoimiseen kuntoiluun KE ja PE klo 14-15  

Muu ryhmätoiminta

Ikäihmisille tarkoitettuja Ystäväpiirejä ja muita ryhmiä kokoontuu mm. Ilvolanpirtillä, Kaivokadulla ja Lippuniemessä. Ryhmät toimivat omaehtoisesti ilman ohjaajaa tai vapaaehtoisen ohjaamana. Kysy vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta lisätietoja vapaista paikoista.

Ystävätoiminta

Yksinäiset ja keskusteluseuraa kaipaavat ikäihmiset voivat löytää ystävän vapaaehtoisesta, joka käy juttelemassa tai toimii ulkoilu- ja asiointikaverina. Vapaaehtoisia on rajallinen määrä, eikä ystävää löydy välttämättä heti. Sopivan vapaaehtoisen löydyttyä, ohjaaja osallistuu ensimmäiseen tapaamiseen, jossa sovitaan toiminnasta ja käytännöistä.

Vapaaehtoinen voi olla myös omaishoidettavan seurana, jolloin omaishoitaja saa pienen hengähdyshetken tai mahdollisuuden asioida rauhassa.

Joskus toisen ihmisen apua ja tukea tarvitaan satunnaisemmin, esimerkiksi saattajana sairaalakäynneillä tai erilaisissa tilaisuuksissa.

Esiintyminen Ilvolanpirtin tilaisuuksissa

K70-kuoro ja ohjelmaryhmä Iltatähdet harjoittelevat Ilvolanpirtillä säännöllisesti ja esiintyvät noin kerran kuukaudessa.

Huomio,  Esiintymisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset,

erilaisissa iltapäivän yleisötilaisuuksissa on tilaus runojen, tanssin tai musiikin esittäjille, laulattajille,

myös luentoja erilaisista aiheista, oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan kaivataan.

Vapaaehtoistoimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita:

Vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus, luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus, erilaisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus, autettavan ehdoilla toimiminen, toiminnasta saatu yhteinen ilo, sitoutuneisuus.

Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäväkohtaisesti, tukea saa sekä ohjaajalta että toisilta vapaaehtoisilta kuukausitapaamisissa sekä koulutuksista.

Vapaaehtoinen on tapaturmavakuutettu toimiessaan Ilvola-Säätiön vapaaehtoistehtävissä, kun hän on allekirjoittanut vapaaehtoistoiminnan sopimuksen.

Lisää vapaaehtoistoiminnan yleisesti hyväksytyistä käytännöistä ja periaatteista, voi lukea mm. Kansalaisareenan Helsingin kaupungille kokoamasta oppaasta

Kansalaisareena Vapaaehtoisen opas

Ota yhteyttä, mikäli haluat toimia vapaaehtoisena tai etsit vapaaehtoisapua joko näiden sivujen yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Marjut Pääkkönen, p. 040 7616 214, jonka parhaiten tavoitat tiistaisin ja torstaisin klo 9 – 11 tai marjut.paakkonen@ilvola-saatio.fi

Ilvolanpirtin Vapaaehtoistoiminnan missio on ikäihmisten yksinäisyyden lievittyminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Olemme mukana myös Vireää Vapaaehtoistoimintaa- verkostossa, jonka tarkoituksena on edistää eri kohderyhmille suunnattua vapaaehtoistoimintaa alueellamme. Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Iisalmesta voi etsiä vapaaehtoistyo.fi sivust

YLEISÖTILAISUUDET

Palvelukeskus Ilvolanpirtin toiminta;  

Ylä-Savon SOTE ky on linjannut, että nykyisen korona  -tilanteen rauhallisuuden vuoksi Vanhusten kuntouttava päivätoiminta voidaan aloittaa jälleen syyskuussa.  Uudet hakemukset palveluohjauksen (OHJURI) kautta. 

Toimistohenkilökunta tekee etätöitä  VN:n suosituksen mukaisesti 31.7.2020 saakka.

Palvelukeskus on avoinna vain ravintolan aukiolo-aikoina arkipäivisin klo 10.30 – 13.00.


Aurinkoista kesää!

Jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa,
soita p.040-761 6214/Marjut tai ota yhteyttä lomakkeella.