VAPAAEHTOISTOIMINTA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Veikkausvaroista Ilvola-Säätiölle toiminta-avustusta vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Tavoitteet:
1. Vapaaehtoisten koulutus, välitys ja tuki.
2. Uusien vapaaehtoistoimintamuotojen kehittäminen
3. Vapaaehtoistoiminnan TUVAn toiminnan organisointi ja vanhojen ryhmien tuki
4. Omaishoitajien tukeminen esim. vertaistukiryhmät ja tapahtumat
5. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ajankohtaista vapaaehtoistoiminnassa

Ilvolanpirtin vapaaehtoistoiminta kohdentuu ikäihmisten ystävätoimintaan ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen , järjestämällä mm. ryhmätoimintaa ja maksuttomia yleisötilaisuuksia. 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan ikäihmiset ja perussairaat ihmiset ovat koronaviruksen suurin riskiryhmä, ja heidän turvallisuuttaan ajatellen, tapaamisia heidän kanssaan tulee välttää. Muutoinkin ihmisiä kehoitetaan pitämään fyysistä välimatkaa toisiinsa.

Tämän ja hallituksen 16.3. 20 antaman  ohjeistuksen mukaan Ilvolanpirtin vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoisystävän välitystoiminta sekä ryhmätoiminnat ovat tauolla. Samoin vapaaehtoisia on kehoitettu välttämään vierailuja iäkkäiden ystäviensä luona ja pitämään yhteyttä puhelimitse. 

Tähän ohjaa myös hallituksen vahva ohjeistus, jonka mukaan yli 70-vuotiaiden tulee välttää kontakteja toisten kanssa. 

KAIKKI Toimintamuodot TAUOLLA toistaiseksi:

Ilvolanpirtin ohjatut liikuntaryhmät 

Seniori kuntosali keskiviikkoisin klo 9 – 9.45 peruttu
Seniori Liikunta keskiviikkoisin klo 10 -10.45 peruttu

Istumajooga tiistaisin klo 12-12.45  peruttu 

Ikäihmisille ja eläkeläisille kuntosalivuorot omatoimiseen kuntoiluun KE ja PE klo 14-15 peruttu

Muu ryhmätoiminta

Ikäihmisille tarkoitettuja Ystäväpiirejä ja muita ryhmiä kokoontuu mm. Ilvolanpirtillä, Kaivokadulla ja Lippuniemessä. Ryhmät toimivat omaehtoisesti ilman ohjaajaa tai vapaaehtoisen ohjaamana. Kysy vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta lisätietoja vapaista paikoista.

Ystävätoiminta

Yksinäiset ja keskusteluseuraa kaipaavat ikäihmiset voivat löytää ystävän vapaaehtoisesta, joka käy juttelemassa tai toimii ulkoilu- ja asiointikaverina. Vapaaehtoisia on rajallinen määrä, eikä ystävää löydy välttämättä heti. Sopivan vapaaehtoisen löydyttyä, ohjaaja osallistuu ensimmäiseen tapaamiseen, jossa sovitaan toiminnasta ja käytännöistä.

Vapaaehtoinen voi olla myös omaishoidettavan seurana, jolloin omaishoitaja saa pienen hengähdyshetken tai mahdollisuuden asioida rauhassa.

Joskus toisen ihmisen apua ja tukea tarvitaan satunnaisemmin, esimerkiksi saattajana sairaalakäynneillä tai erilaisissa tilaisuuksissa.

Esiintyminen Ilvolanpirtin tilaisuuksissa

K70-kuoro ja ohjelmaryhmä Iltatähdet harjoittelevat Ilvolanpirtillä säännöllisesti ja esiintyvät noin kerran kuukaudessa.

Huomio,  Esiintymisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset,

erilaisissa iltapäivän yleisötilaisuuksissa on tilaus runojen, tanssin tai musiikin esittäjille, laulattajille,

myös luentoja erilaisista aiheista, oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan kaivataan.

Vapaaehtoistoimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita:

Vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus, luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus, erilaisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus, autettavan ehdoilla toimiminen, toiminnasta saatu yhteinen ilo, sitoutuneisuus.

Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäväkohtaisesti, tukea saa sekä ohjaajalta että toisilta vapaaehtoisilta kuukausitapaamisissa sekä koulutuksista.

Vapaaehtoinen on tapaturmavakuutettu toimiessaan Ilvola-Säätiön vapaaehtoistehtävissä, kun hän on allekirjoittanut vapaaehtoistoiminnan sopimuksen.

Lisää vapaaehtoistoiminnan yleisesti hyväksytyistä käytännöistä ja periaatteista, voi lukea mm. Kansalaisareenan Helsingin kaupungille kokoamasta oppaasta

Kansalaisareena Vapaaehtoisen opas

Ota yhteyttä, mikäli haluat toimia vapaaehtoisena tai etsit vapaaehtoisapua joko näiden sivujen yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Marjut Pääkkönen, p. 040 7616 214, jonka parhaiten tavoitat tiistaisin ja torstaisin klo 9 – 11 tai marjut.paakkonen@ilvola-saatio.fi

Ilvolanpirtin Vapaaehtoistoiminnan missio on ikäihmisten yksinäisyyden lievittyminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Olemme mukana myös Vireää Vapaaehtoistoimintaa- verkostossa, jonka tarkoituksena on edistää eri kohderyhmille suunnattua vapaaehtoistoimintaa alueellamme. Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Iisalmesta voi etsiä vapaaehtoistyo.fi sivust

YLEISÖTILAISUUDET

Palvelukeskus Ilvolanpirtin toiminta;

 

kuntouttava päivätoiminta, yleisötilaisuudet, vapaaehtoistoiminta,   toimintaryhmät

peruttu toistaiseksi

 

Jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa,
soita p.040-761 6214/Marjut tai ota yhteyttä lomakkeella.